EY-tuomioistuimen oikeustapauksen päätös: Virstanpylväs reilulle kilpailulle autoalan jälkimarkkinoilla

Bryssel, 20. lokakuuta 2023. FIGIEFA pitää tervetulleena Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen äskettäistä päätöstä asiassa CarGlass/ATU vs. Fiat Chrysler Automobiles, koska se on merkittävä harppaus kohti reilun kilpailun edistämistä autoalan jälkimarkkinateollisuudessa, ja hyödyttää viime kädessä eurooppalaisia kuluttajia.

 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päätti, että ajoneuvojen valmistajat eivät saa asettaa riippumattomille toimijoille ehtoja, joita ei ole määritelty tyyppihyväksyntäasetuksessa. CarGlass/ATU oli valittanut siitä, että FCA oli varustanut ajoneuvoja niin sanotuilla "suojamuureilla".

Näille "suojamuureille" on ominaista

  1. vaatimukset riippumattomien sekä valtuutettujen korjaamojen rekisteröitymisestä etukäteen FCA’han,
  2. sisäänkirjautuminen henkilökohtaisilla yhteystiedoilla FCA’n osoittamaan portaaliin,
  3. maksullisen tilauksen ostaminen usean valmistajan diagnostisten työkalujen käyttöön ja
  4. yhdistäminen kyseiseen palvelimeen kirjaustoimintojen suorittamista, virhekoodien poistamista, uudelleenkalibrointia ja ajoneuvon osien aktivoimista varten.

 

Tuomioistuin katsoi nämä vaatimukset laittomiksi, koska niitä ei ole määritelty kelvollisiksi ehdoiksi EU 2018/858-asetuksessa ja ne rajoittaisivat siten riippumattomien toimijoiden laillista oikeutta ja kykyä suorittaa korjauksia. Koska ajoneuvoihin integroidaan yhä kehittyneempiä ominaisuuksia, kuten ADAS, on tällaisten järjestelmien aktivointi ja kalibrointi välttämätöntä, ja riippumattomien korjaamoiden oikeuksia siihen on suojeltava.

Tämä tärkeä päätös heijastaa FIGIEFA’n horjumatonta sitoumusta luoda tasapuoliset toimintaedellytykset ja varmistaa tasapuolinen pääsy diagnostiikka-, korjaus- ja huoltotietoihin (RMI) sekä ajoneuvotietoihin. Nämä periaatteet ovat perustavanlaatuisia pyrittäessä ylläpitämään jälkimarkkinapalveluiden kilpailukykyä, sillä ne kattavat 280 miljoonaa kuluttajien ja yritysten Euroopassa omistamaa ajoneuvoa.

Tämä tuomio on ehdoton: ajoneuvojen valmistajia sitovat tyyppihyväksyntäasetuksessa 2018/858 erityisesti säädetyt rajoitukset, jotka koskevat OBD- ja korjaus- ja huoltotietojen saatavuutta. Riippumattomille toimijoille on annettava pääsy "täydelliseen diagnostiikkatietovirtaan" OBD-portin kautta, mukaan lukien tietojen lukeminen ja kirjoittaminen ajoneuvon ollessa pysähdyksissä, sekä tietojen lukeminen liikkeessä.

Toinen keskeinen näkökohta EY-tuomioistuimen tuomiossa on tunnustus, että kyberturvallisuutta koskevan UNECE-säännön R155 (johon nyt viitataan EU:n yleisessä turvallisuusasetuksessa 2019/2144) noudattaminen ei vapauta ajoneuvojen valmistajia tyyppihyväksyntälainsäädännön mukaisista RMI-velvoitteistaan. Tuomioistuin päätti, että suojatun yhdyskäytävän asettaminen ehdoin, jotka estävät laillisten operaattoreiden käyttöoikeuksia, on kiellettyä.

FIGIEFA on johdonmukaisesti kannattanut kyberturvallisuutta ajoneuvoissa tukemalla käytännöllisiä ja oikean mittasuhteen suojatoimenpiteitä. SERMI’n luominen on osoitus FIGIEFA’n ja riippumattomien jälkimarkkinatoimijoiden lähentymisestä tarkoituksenaan ratkaista kriittisiä turvallisuusongelmia yhdessä ajoneuvojen valmistajien kanssa, ja rakentavasti sitoutua turvallisuuteen (varkaudenesto) RMI-tietojen saatavuudessa.

 

EY-tuomioistuimen tuomio koskee reilun kilpailun keskeistä osaa autojen jälkimarkkinoilla. FIGIEFA kehottaa siksi komissiota viimeistelemään oikeudellisen kehyksen, ja nopeuttamaan alakohtaista tietolainsäädäntöä koskevaa ehdotustaan, johon olisi sisällyttävä erityisiä vaatimuksia OBD-porttitietojen ja -toimintojen saatavuuden ylläpitämiseksi. Tässä ehdotuksessa olisi löydettävä tasapaino, jotta valmistajat voivat turvata ajoneuvojen turvallisuuskriittiset toiminnot, ja varmistaa samalla laillisten toimijoiden tehokkaan pääsyn niihin.

On tärkeää huomioida, että EY-tuomioistuimen tapaus koskee yksinomaan korjaus- ja huoltotapauksia. Alakohtaisella lainsäädännöllä on laajennettava tätä soveltamista myös laajemmin liikkuvuus- ja autoalan palveluympäristössä innovaatioiden ja palveluiden kehityksen edistämiseksi. Digitaalisen ja vihreän siirtymän tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää, että kaikilla markkinatoimijoilla on ehdotetun lainsäädännön mukaisesti oikeudenmukainen ja turvallinen pääsy ajoneuvon sisäisiin tietoihin, toimintoihin ja resursseihin.